Shomen-uchi Yonkajo-osae (1)

Shomen-uchi Yonkajo-osae (2)

Suwari Waza Shomen-uchi Yonkajo-osae (1)

Suwari Waza Shomen-uchi Yonkajo-osae (2)

Yokomen-uchi Yonkajo-osae (1)

Yokomen-uchi Yonkajo-osae (2)

Suwari Waza Yokomen-uchi Yonkajo-osae (1)

Suwari Waza Yokomen-uchi Yonkajo-osae (2)

Katate-mochi Yonkajo-osae (1)

Katate-mochi Yonkajo-osae (2)

Suwari Waza Katate-mochi Yonkajo-osae (1)

Suwari Waza Katate-mochi Yonkajo-osae (2)

Katate-mochi Sokumen Irimi-nage (1)

Katate-mochi Sokumen Irimi-nage (2)

Suwari Waza Katate-mochi Sokumen Irimi-nage (1)

Suwari Waza Katate-mochi Sokumen Irimi-nage (2)

Kata-mochi Sokumen Irimi-nage (1)

Kata-mochi Sokumen Irimi-nage (2)

Suwari Waza Kata-mochi Sokumen Irimi-nage (1)

Suwari Waza Kata-mochi Sokumen Irimi-nage (2)

Shomen-uchi Shomen Irimi-nage (1)

Shomen-uchi Shomen Irimi-nage (2)

Suwari Waza Shomen-uchi Shomen Irimi-nage (1)

Suwari Waza Shomen-uchi Shomen Irimi-nage (2)

Yokomen-uchi Shomen Irimi-nage (1)

Yokomen-uchi Shomen Irimi-nage (2)

Suwari Waza Yokomen-uchi Shomen Irimi-nage (1)

Suwari Waza Yokomen-uchi Shomen Irimi-nage (2)